Author:Ramazan Erkan

Dijital Dönüşüm: e-Kitap

İnsanoğlunun her zaman daha iyiye ulaşma çabası, uygarlığın gelişmesi açısından itici bir güç olarak karşımıza çıkmıştır. Bu çabalarının temelinde ise insan yaşamını kolaylaştırma amacı göze çarpmaktadır. Uygarlık tarihindeki en büyük icatlardan birisi olarak nitelendirilebilecek tekerleğin bulunması, günümüze kadar olan süreçte tarihin akışını önemli bir etkilemiş...

Continue Reading

Ojovent Yanıbaşınızda: Niçin e-Ticaret?

Çok eski çağlardan itibaren insanoğlu ihtiyaçlarının bir kısmını kendisi üretirken üretemediği ihtiyaçlarını takas ya da satın-alma yoluyla elde etmeye çalışmıştır. Takas ve satın-alma yoluyla ihtiyaçların karşılanmaya başlaması ticaret denilen kavramın ortaya çıkmasına ve zamanla belirli kurallar ve düzenlemeler ile gerek insanlar gerekse toplumlar arasında iyi...

Continue Reading

Öğrenmenin Yeni Trendi: Online Kurslar

İnternetin hayatımızda her geçen gün daha fazla edindiği günümüzde çeşitli alanlarda yaşanan dijital dönüşümler bireylere yepyeni bakış açıları sunabiliyor. Son dönemlerde dijitalleşen önemli alanlardan birisi de eğitim. Popülerliği her geçen gün artan online kurslar kursiyer sağladığı avantajlarla öne çıkıyor. Peki online kurslar bizlere ne gibi...

Continue Reading

Teoriden Pratiğe: Yapay Zeka

2. Dünya Savaşı’nda savaşın seyrini değiştiren Turing Makinesi aslında gelecek hakkında ipuçları barındıyordu. Savaşın Mihver Devletleri tarafından domine edildiği günlerde Almanların sırrı gizli haberleşme şifrelerinde saklıydı. Müttefikler bloğunda yer alan İngiltere ENIGMA kod adlı gizli bir projeyle Almanların haberleşme şifrelerini kırmaya kararlıydı. Cambridge Matematik Profesörü...

Continue Reading

Akıllı Şehirler: Hayalden Gerçeğe

Tarih öncesinde avcılık ve toplayıcılık faaliyetleri ile hayatını sürdüren insanoğlu için toprağı işleyerek ürün yetiştirmek önemli bir kilometre taşı olmuştur. Üretim faaliyetlerinin çeşitlenmesi ve artması sonucu insanlar yerleşik yaşama geçerek ilk yerleşmelerin temelini atmışlardır. İlerleyen zamanla birlikte yerleşmeler büyüklük ve kapasitesine göre çeşitli isimler almışlardır....

Continue Reading

Hayatınızı Tekdüzelikten Kurtaracak Teknolojik Dokunuşlar

Teknoloji baş döndürücü bir hızla ilerlemeye devam ederken, sunduğu imkanlarla hayatımızı kolaylaştırıyor. Bireylerin yaşamının her geçen gün daha da  rutin işlere dayalı olduğu günümüzde kullandığımız teknoloji olumsuz sonuçlara yol açabiliyor. Bu durum zaman zaman modern bireylerin hayattan eskisi kadar zevk alamamasıyla sonuçlanabiliyor. Neredeyse her gün...

Continue Reading

Kurumsal Websitesi: Şirketinizi bir adım öne taşıyın

Milenyumun başlangıcından itibaren her geçen gün hayatımızda daha fazla yer etmeye başlayan internet, teknolojinin de baş döndürücü bir seviyede ilerlemesiyle hayatımızdaki yerini sağlama almışa benziyor. Bilgi Çağı’nın en büyük taşıyıcılarından birisi olan uluslararası ağ kavramı her ne kadar genel bir terimi karşılasa da, aslında internet...

Continue Reading