Dijital Dönüşüm: e-Kitap

İnsanoğlunun her zaman daha iyiye ulaşma çabası, uygarlığın gelişmesi açısından itici bir güç olarak karşımıza çıkmıştır. Bu çabalarının temelinde ise insan yaşamını kolaylaştırma amacı göze çarpmaktadır. Uygarlık tarihindeki en büyük icatlardan birisi olarak nitelendirilebilecek tekerleğin bulunması, günümüze kadar olan süreçte tarihin akışını önemli bir etkilemiş ve hala da etkilemeye devam etmektedir.

Çoğu zaman dile gelmese de insanlık tarihindeki en büyük buluşlardan birisi belki de en büyüğü yazının icat edilmesidir. Bir Mezopotamya uygarlığı olan Sümerler tarafından bulunan ve kullanılan yazı, uygarlığın ilerleyişini hızlandırmakla kalmamış, geçmiş ve gelecek arasında köprü görevi görerek önemli görevler üstlenmiştir. İlerleyen süreçte yazıların düzenli ve sistematik artması arşivlerin ortayı çıkmasını zorunluluk haline getirmiştir. Elbette bu denli büyük fiziksel alan gerektiren belgelerin saklanması veya taşınması zor olduğu için insanoğlu yeni arayışlar içerisine girmiştir. Kağıdın yazı yazmak amacıyla kullanılması ise dönüm noktalarından birisi olarak kabul edilebilir. Kağıt yapraklarının bir arada toplu hale getirilmesiyle kitap kavramı ortaya çıkmıştır. Kitaplar, tarihin karanlık olarak kabul edilebileceği Ortaçağ’da fazla ilerleme kaydedememesine rağmen matbaanın icadı ve baskı tekniklerinin gelişmesiyle birlikte düşünce ve tekniğin kümülatif bir şekilde ilerlemesinde taşıyıcı görev üstlenmiş, günümüz bilim ve teknolojisinin hızla gelişmesine ön-ayak olmuştur.

Bilgi çağına ait yaşadığımız modern zamanda belge ve evrakların inanılmaz seviyede artması ve katlanarak artmaya devam etmesi bu dosyaların fiziksel bir şekilde arşivlenmesini oldukça zorlaştırmaktadır. Aynı durum bireyler için de geçerli olmaya başladığı için e-kitap kavramı ortaya çıkmıştır.

 

e-Kitap Nedir?

Teknik tanımı bir tarafa bırakırsak, e-kitap kavramı basılı olarak mevcut bulunan kitapların dijital ortama aktarılarak elektronik cihazlardan okunmasına olanak sağlayan teknolojiyi tanımlar. İlk kez 1970’li yıllarda ortaya atılan düşünceler çerçevesinde yapılması düşünüldüyse de pratik olarak uygulamaya geçilmesi 1980’lerin sonuna denk gelmektedir. Doksanların sonu ve 2000’lerin başından günümüze kadar olan süreçte e-kitap konseptinde aşamalar kaydedilmiş ve kaydedilmeye de devam edilmektedir. E-kitap trendinin oluşmasında Amerikan merkezli Apple, Google ve özellikle de Amazon gibi teknoloji devlerinin sarfettiği çaba göze çarpmaktadır. Amazon un ilk kez 2007 yılında piyasaya sunduğu kindle serisi e-kitap okuyucular, dünya genelinde satış rekorları kırmış ve e-kitap konseptinin tüketicinin gözünde itibar kazanmasını sağlamıştır.

e-Kitap Okuyuculara Neler Sunuyor ?

Tarihin geçmiş dönemlerinde kitaplara ulaşmak günümüzde olduğu kadar kolay değildi. İstediğiniz kitabı okuyabilmek ya da sahip olabilmeniz için ya kraliyet ailesine ya da soylu bir aileye mensup olmanız gerekirdi. Diğer bir ihtimalle ise akademiye mensup olmanız beklenirdi.

 

Günümüz koşullarında ise aradığımız kitap her ne olursa olsun birkaç gün içerisinde ulaşabiliyoruz. Gelişmiş lojistik hizmetleri istediğimiz kitabı birkaç gün içinde kapımıza kadar gelmesine imkan sağlarken dijital dünyada ise  istediğimiz kitaba birkaç saniyede ulaşmamız mümkün. Eğer sıkı bir kitap okuru ya da diğer bir deyişle kitapkurduysanız geniş bir kitaplık ya da boş alana olan ihtiyacınız masrafların artmasına, temizlik yapmanızın zorlaşmasına ve kitapları biriktirmeye olan takıntınızın artmasına neden olacaktır. Kitap yığınları arasında oluşan tozlar ve bakteriler solunum yolu hastalıklarını tetiklerler. İşte bu noktada e-kitaplar imdadınız yetişebilir. Yalnızca birkaç gigabaytlık arşive yüzlerce hatta binlerce kitap sığdırmanız mümkündür. Bu kitapları depolamanız fazladan bir masrafa yol açmadığı gibi sizi ölümcül hastalıklardan da koruyabilir. Kağıt üretimi için ağaçların kesilmesi ve ormanlık arazilerin her geçen gün daha da daralması sonucu dünyamız çok yakın bir gelecekte yaşanılmaz hale gelecek. Elektronik kitap konseptini tercih ederek ağaçların kesilmesine ve çevrenin kirletilmesine engel olabilirsiniz. E-Kitaplar fiyatları itibariyle bütçenizin dostudur. Yapacağınız ufak bir araştırmayla e-kitap formatında satın alacağınız bir kitabın basılı versiyonundan %70 daha ucuz olduğunu gözlemleyebilirsiniz.

 

Özetle;

  • İstediğiniz yerden ulaşma imkanı (Bulut Depolama sayesinde)
  • Daha uygun fiyatlar (Basılı materyallere göre neredeyse %70 daha ucuz.)
  • Fiziksel alan işgal etmeden binlerce kitaplık arşiv imkanı
  • Basılı kitaplarda zamanla oluşan toz ve bakterilere meydan vermemesi
  • Ağaçların kesilmesinin ve çevrenin kirlenmesinin önüne geçmesi
  • Daha kolay ve daha hızlı erişim

 

Ramazan Erkan About the author
Yorum yapılmamış

Sorry, the comment form is closed at this time.