ojovent Tag

Dijital Dönüşüm: e-Kitap

İnsanoğlunun her zaman daha iyiye ulaşma çabası, uygarlığın gelişmesi açısından itici bir güç olarak karşımıza çıkmıştır. Bu çabalarının temelinde ise insan yaşamını kolaylaştırma amacı göze çarpmaktadır. Uygarlık tarihindeki en büyük icatlardan birisi olarak nitelendirilebilecek tekerleğin bulunması, günümüze kadar olan süreçte tarihin akışını önemli bir etkilemiş...

Continue Reading

Ojovent Yanıbaşınızda: Niçin e-Ticaret?

Çok eski çağlardan itibaren insanoğlu ihtiyaçlarının bir kısmını kendisi üretirken üretemediği ihtiyaçlarını takas ya da satın-alma yoluyla elde etmeye çalışmıştır. Takas ve satın-alma yoluyla ihtiyaçların karşılanmaya başlaması ticaret denilen kavramın ortaya çıkmasına ve zamanla belirli kurallar ve düzenlemeler ile gerek insanlar gerekse toplumlar arasında iyi...

Continue Reading