Akıllı Şehirler: Hayalden Gerçeğe

Tarih öncesinde avcılık ve toplayıcılık faaliyetleri ile hayatını sürdüren insanoğlu için toprağı işleyerek ürün yetiştirmek önemli bir kilometre taşı olmuştur. Üretim faaliyetlerinin çeşitlenmesi ve artması sonucu insanlar yerleşik yaşama geçerek ilk yerleşmelerin temelini atmışlardır. İlerleyen zamanla birlikte yerleşmeler büyüklük ve kapasitesine göre çeşitli isimler almışlardır. Buhar makinesinin icadına kadar olan süreçte daha çok kırsal yerleşmeler ön planda olsa da durum zamanla tersine dönmüştür. Sanayi devrimiyle birlikte binlerce yıldır süregelen üretim teknikleri değişmiş ve teknoloji hızlı bir ilerleme kaydetmeye başlamıştır. Bu tarihten sonra şehirler ön plana çıkmış ve kırsal alandan yapılan göçler neticesinde şehir nüfuslarının artmasına sebep olmuştur. Artan nüfus şehirler için altyapı ve yönetim kadrosu eksikliğine yol açmıştır. Bölgesel yönetim organizasyonları oluşturulmuş ve şehirleşme kavramı teknik ve bilimsel olarak ele alınmaya başlamıştır. Teknolojinin altın çağını yaşadığı şu günlerde ise akıllı şehir kavramı ortaya çıkmıştır. Peki akıllı şehirler 21.yüzyıl şartlarında ne avantajlar sağlıyor? Dilerseniz hep beraber bir göz atalım.

 

Üst Düzey Verimlilik

Dünya nüfusunun artmasına paralel olarak şehirlerin nüfusu da artıyor. Artan nüfus bir çok problemi beraberinde getiriyor.Örneğin temiz içme suyu sağlamak yerel yönetimler için hayati derecede önemli bir görev. Eğer suyu gerekli seviyede dezenfekte edemezseniz bu salgın hastalıklara davetiye çıkarabilir. Aynı şekilde atık yönetiminde de aynı durum söz konusu. Yani hata yapmanız demek on binlerce insanın hayatını olumsuz yönde etkileyebilir. Yeni nesil bilgisayar ve yazılımlar sayesinde temiz su ve atık yönetimi hata payına yer vermeyecek şekilde uyumlu çalışıyor. Olası elektrik kesintileri ya da sabotaj ihtimallerine karşı da sistem kendisini rahatlıkla savunabiliyor.

 

Ulaşım sistemleri coğrafi konumlandırma sistemi ile eşzamanlı çalışarak kaza, kargaşa ya da arzu edilmeyen durumların önüne geçiyor. Geliştirilen mobil uygulamalar sayesinde yolcu haritadan bineceği taşıtın ne zaman geleceğini görüyor ve iki taraf açısından zaman tasarrufu sağlıyor.

 

Yerel yönetimler kendi bölgelerinde sundukları bazı hizmetleri dijital ortama da taşıyarak hem yurttaşlarının işlerini kolayca halledebiliyor hem de dijital ortamda personel, bina ve zamandan tasarruf edebiliyorlar. Bu durum fatura ödemeleri için de geçerli.

 

Sürdürülebilirlik

Aslına bakarsanız istediğiniz kadar hizmetlerinizi dijitalleştirin ya da yazılımlara emanet edin sistemin devamlılığını sağlayamadığınız sürece gösterilen onca çaba ve emek boşa gidebilir. Akıllı şehirlerin bunun için de bir çözümü var. Oluşturulan kriz masaları olası olumsuzlukları sistemin algoritması dahilinde hesaplayarak olası durumları sizin için değerlendiriyor ve en uygun çözüm yolu için önerilerde bulunuyor.

 

Kentte Yaşam Kültürü

Akıllı yazılım ve sistemler sunduğu hizmetlerle şehir sakinlerine daha mutlu ve huzurlu bir yaşam sunuyor. Bu durum hem insanların yaşam kalitesini artıyor hem de kalkınmayı hızlandırabiliyor.

 

 

 

Ramazan Erkan About the author
Yorum yapılmamış

Sorry, the comment form is closed at this time.